Month: September 2022

Tradicionalni mediji

Da li tradicionalni mediji polako nestaju?

Nekada se slušao radio i čitala se štampa, onda se pojavio TV, da bi zatim na scenu stupio internet koji preti da zameni sve pomenute medije. Nameće se logično pitanje  da li su nam onda uopšte potrebni tradicionalni mediji? Čini…